Fachralo Kazak

Fachralo Kazak

reference:  rewo15

Caucasian. Thick wool pile on a wool foundation

dimensions:  
188 x 152 cm / 6'2''x 5'